Pikelių bendruomenės veikla

Pikelių bendruomenės 2023 metų veikla

 1. Sausio 13 –osios minėjimas prie Vytauto Didžiojo paminklo. Viešinimas, paruošta arbata ir saldumynai.
 2. Vasario 16 –osios minėjimas. Renginio viešinimas, saldumynai.
 3. Bendruomenės patalpoms nupirktas kondicionierius, įrengtas tualetas, įdėtos 90 cm. pločio 6 durys.
 4. Pateikta paraiška per Židikų KC Šv. Mykolo Arkangelo atlaidų finansavimui (2023-03-10).
 5. Pateikta paraiška NMA ir gautas pranešimas, kad suteikta parama pavėsinės tvarkymui, išnešamo stalo ir dviejų suolų įrengimui (2023-04-04).
 6. Pagal pateiktą paraišką gautas finansavimas aplinkos tvarkymui prie bendruomenės patalpų (2023-04-11).
 7. Parašytas prašymas dėl finansavo, elektros energijos ir komunalinių paslaugų apmokėjimui, kanceliarinėms ir transporto išlaidoms (2023-04-11).
 8. Pateiktas prašymas dėl prakartėlės naujų skulptūrų pirkimo (2023-04-11).
 9. Kartu su Šv. Jokūbo kelio asociacija paženklintas „Camino Lituano“ kelias nuo Pikelių iki Plungės rajono ribos, kuoliukais ir nuorodomis (2023-04-16).

Pikelių bendruomenės 2022 metų veikla

 1. Sausio 13 –osios minėjimas prie Vytauto Didžiojo paminklo.
 2. Edukacinė žvakių liejimo programa Pikelių bendruomenės patalpose (2022-01-12).
 3. Vasario 16 –osios minėjimas naujose Pikelių bendruomenės virtuvės patalpose, jas kartu viešai pristatant. Gamintas maistas, vaišintasi, diskutuota valstybės raidos ir kitais klausimais.
 4. Užbaigti Pikelių bendruomenės virtuvės įrengimas (2022-02-14).
 5. Raštas Mažeikių savivaldybei dėl kelio Pikeliai – Lūšė asfaltavimo (2022-02-20).
 6. Raštas Vandens ūkiui dėl nuotekų tinklo atvedimo (2022-02-21).
 7. Pateikta paraiška į NMA, vasaros šventės organizavimui (2022-03-06).
 8. Pateikta paraiška pagal skelbtą konkursą „Mes bendruomenės“, pavėsinės sutvarkymui prie vaikų dienos centro patalpų, kartu sutvarkant ir aplinką, įrengiant vaikams skirtus įrenginius (2022-03-09).
 9. Kovo 11- osios minėjimas Pikelių bendruomenės patalpose, dainuojant patriotines ir liaudies dainas akomponuojant A. Skirsgilui.
 10. Pateikta paraiška pagal konkursą Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida (2022-03-15).
 11. Raštas Mažeikių rajono savivaldybei dėl sporto stadiono palikimo viešiems visuomenės poreikiams (2022-03-31).
 12. Paruoštos dvi paraiškos kultūriniams projektams finansuoti iš Savivaldybės biudžeto: tradicinės vasaros šventės organizavimui, Šv. Mykolo Arkangelo atlaidams dalinai finansuoti 2022-04).
 13. Talka miestelyje (perdažyti suoliukai, tvarkyta aplinka, grėbta aplinka ir prie bažnyčios) 2022-04-02).
 14. Velykinio parkelio puošimas (2022-04-11).
 15. Pateikta paraiška, pagal paskelbtą konkursą iš visuomeninės sveikatos rėmimo programos (2022-04-19).
 16. Pateikta paraiška konkursui iš nevyriausybinių organizacijų programų finansavimo (2022-04-19).
 17. Dalyvauta Mažeikių rajono savivaldybės skelbtame Velykiniame  konkurse (2022-04-26).
 18. Pagaminta dėžė sporto inventoriui, padėta fizinio aktyvumo ir sporto zonoje (2022-05-09).
 19. Renginys skirtas migruojančių paukščių dienai, kelti inkilai paukščių tako medžiuose (2022-05-14).
 20. Pateikta paraiška, pagal paskelbtą konkursą „Tavo idėja“, Pikelių vaikų žaidimo aikštelės įrengimui (2022-05-12).
 21. Saugos mokymai Pikelių bendruomenės patalpose. Mokymus pravedė lektorius iš Vilniaus (2022-05-20).
 22. Pateikta paraiška, pagal paskelbtą konkursą, stiprinti bendruomeninę veiklą (2022-06-08).
 23. Prisidėta organizuojant Švč. Trejybės atlaidus. Pikelių bendruomenė pakvietė koncertuoti Mažeikių „Bočius“, Agapė (2022-06-12).
 24. Pateikta paraiška, pagal paskelbtą konkursą, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų vykdymui (2022-06-17).
 25. Priimta ekskursija iš Vilniaus (2022-06-25).
 26. Tradicinė vasaros šventė (202-07-02).
 27. Eismo saugumas bendruomenėje – projekto vykdymas vasaros šventės metu (2022-07-02).
 28. Priimta ekskursija iš Vilniaus (2022-07-16).
 29. Dalyvauta skaitmeninant Pikelių žydų kapines (2022-08-12).
 30. Nupinti javų vainikai, pakabinti ant Pikelių bažnyčios, žolinei (2022-08-14).
 31. Pateikta paraiška UAB „Ignitis renewables”, pagal paskelbtą konkursą, pagerinti Pikelių bendruomenės patalpų energetinį naudingumą (2022-08-22).
 32. Piligrimų priėmimas, žygiavimas kartu Pikeliai – Lušė – Židikai – Ylakiai) 2022-08-27/28.
 33. Europos paveldo diena Pikeliuose (2022-09-10).
 34. Nupirktos hortenzijos, pasodintos prie akmens miestelio centre (2022-09-28).
 35. Talka bažnyčioje, pasiruošiant Šv. Mykolo arkangelo atlaidams (2022-09-30).
 36. Pasivaikščiojimas kapinėse su menotyrininke, tema „Pikelių parapijos kapinių senieji antkapiniai paminklai“ (2022-10-15).
 37. Atvežti akmenų rieduliai geležinių paukščių įkurdinimui (2022-10).
 38. Pikelių miestelyje įkurdinti šeši metaliniai paukščiai ant akmens riedulių (2022-10).
 39. Paruoštas lankstinukas – žemėlapis su nuorodomis į lankomus objektus ir trumpais aprašymais (2022-10-20)
 40. Pateikta paraiška želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, kūrimo, veisimo priemonės įgyvendinimo programos finansavimo, Pikelių aplinkos tvarkymui prie bendruomenės patalpų (2022-10-31).
 41. Kapinių koplyčios laiptų sutvarkymas (2022-10-25).
 42. Pasodinti kalniniai kadagiai prie buvusios dabar bešeimininkės Pukščio sodybos (2022-10).
 43. Pasodinti paprastieji kadagiai prie Pikelių bendruomenės patalpų (2022-10).
 44. Ištraukti ir nuvežti betono luitai, buvę prie parduotuvės netoli autobusų stoties (2022-10).
 45. Raštas Mažeikių rajono savivaldybei dėl vaikų žaidimų aikštelės įrengimo Pikeliuose (2022-11-14).
 46. Įrengti miestelio cente: vaikų edukacinis žaidimas ir šachmatų staliukas (2022-11-18).
 47. Įrengtas informacinis stendas žygeiviams miestelio centre (2022-11-21).
 48. Įrengtas aplinkosauginis informacinis stendas prie autobusų stoties (2022-11-21).
 49. Pagaminta montuojama pakyla (2022-11-22).
 50. Advento popietė Pikelių bendruomenės patalpose, Mažeikių muzikos mokyklos koncertas (2022-11-25).
 51. Eglutės įžiebimas (eglutės gavimas, parvežimas, papuošimas), (2022-12-10).
 52. Kalėdų vakarėlio metu dovanotos saldžios dovanėlės vaikams virš 6 metų (2022-12-28).
 53. Dalyvavimas konkurse Kalėdų ir Naujųjų laukiat, Išradingiausiai pasipuošusi gyvenvietė. Nusiustas koliažas Mažeikių rajono savivaldybei. (2022-12-27).
 54. Jubiliatų sveikinimas per visus metus.
 55. Paramos paieška renginių organizavimui, vykdant projektus prisidedant bendruomenės lėšų būtinąją dalimi ir kita.
 56. Išvykos į kitas bendruomenes, bendradarbiavimas su kitoms nevyriausybinėmis organizacijomis.

PIKELIŲ BENDRUOMENĖS 2021 METŲ VEIKLA

 1. Įrengtas daugiafunkcinis treniruoklis prie bendruomenės pastato (2021-01-06)
 2. Sausio 13-osios paminėjimas (2021-01-13)
 3. Eismo saugumas Pikelių bendruomenėje, išnešioti lankstinukai, dalintos eismo saugumo priemonės, įkelta vaizdo medžiaga facebook paskyroje (2021-01-13)
 4. Vasario 16 –osios paminėjimas virtualioje erdvėje (2021-02-16)
 5. Priimti svečiai iš Lietuvos ryto televizijos, pristatyta Pikelių bažnyčia, pravesta edukacinė programa (2021-01-27)
 6. Pikelių kapinių koplyčios atliktų darbų pristatymas facebook paskyroje (2021-02-07)
 7. Virtualus sveikinimas su Vasario 16-ąją (201-02-16)
 8. Eismo saugumas Pikelių bendruomenėje. Facebook paskyroje „Kelių eismo nuotolinis konkursas“ (2021-02-16)
 9. Pateikta paraiška NMA. Skirtas finansavimas Tradicinei vasaros šventei. (2021-02-20, 2021-06)
 10. Raštas Mažeikių rajono savivaldybei dėl kelio Nr.2703 Pikeliai – Lūšė asfaltavimo. Pasirašė Pikelių bendruomenės tarybos nariai (2021-02)
 11. Paramos paieška Pikelių bendruomenės patalpų remonto pratęsimui. Pasirašyta sutartis dėl paramos gavimo. Pakeitimas likusių sutręšusių langų, vidaus durų. (2021-02-17, 2021-04-26)
 12. Nukirstų medžių nuvežimas nuo bažnyčios šventoriaus (2021-03-06)
 13. Kovo 11-osios paminėjimas ir virtualus facebook paskyroje sveikinimas. (2021-03-11)
 14. Akcija „Papuoškime velykinį parkelį“. Papuošti medžiai, parkelis (2021-03)
 15. Velykinis virtualus sveikinimas „Atverkime duris ir langus pavasariui“. (2021-04-02)
 16. Pateikta paraiška, pagal Mažeikių rajono NVO projektų finansavimo programą konkursui. (2021-04-12)
 17. Pagal pateiktą prašymą Mažeikių rajono savivaldybei, gautas finansavimas per Židikų seniūniją, Pikelių miestelio aplinkos tvarkymo darbams (takeliui parkelyje) (2021-04)
 18. Renginys skirtas paukščių dienai, kuriant Paukščių taką. Įkelti inkilai. (2021-04-16)
 19. Pateikta paraiška, pagal paskelbtą konkursą „Mes bendruomenės“ (2021-04-20)
 20. Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai (2021-04-24)
 21. Pateikta paraiška Visuomeninės sveikatos rėmimo programos 2021 metų priemonių vykdymo konkursui. (2021-04-26)
 22. Pateikta paraiška, pagal Kaimo teritorijų ir žemės ūkio plėtros programą. (2021-04-29)
 23. Paruošta vaizdo medžiaga „Gandrai Pikeliuose“, paskelbiant facebook paskyroje (2021-04-30)
 24. Aplinkos tvarkymas, gėlių pasodinimas (2121-04-30)
 25. Sveikinimas Mamos dienos proga per facebook (2021-05-02)
 26. Tarptautinės šeimos dienos paminėjimas kartu su kitomis Pikelių organizacijomis. Sporto renginys. (2021-05-15)
 27. „Eismo saugumas bendruomenėje“ konkurso programa. Atvyko Telšių apskr.. VPK Mažeikių r. PK atstovai (2021-06-18)
 28. Prisidėta per Šv. Trejybės atlaidus, paruošta Agapė  (2021-05-30)
 29. Talka „Darom“. Miestelio centre sodintos gėlės (2021-06-04)
 30. Tautinė giesmė. Dalintos eismo saugumo priemonės (2021-07-06)
 31. Verslo skatinimo paskaita. Atvyko Mažeikių verslo ir turizmo centro direktorė (2021-07-06)
 32. Tradicinė vasaros šventė (2021-07-10)
 33. Žvakių liejimo edukacinė programa svečiams „Būk su manimi“. (2021-08-10)
 34. Atsiliepta ir prisidėta pasipuošiant Žolinei. Nupinti vainikai Žolinei (2021-08)
 35. Informacijos pateikimas Litfood-ui, paskelbta tema „Bendruomeniškumą skatinanti vasara“ (2021-09-10)
 36. Ekskursija Iš Latvijos. Pravesta edukacinė programa. (2021-08-06)
 37. Priimta ekskursija iš Kauno. Pravesta žvakių liejimo edukacinė programa (2021-08-28)
 38. Priimta ekskursija iš Kauno. Pravesta žvakių liejimo edukacinė programa. (2021-09-01)
 39. Dalyvauta Mažeikių rajono organizuotame renginyje „Miestas vingyje Ventos“ (2021-09-04)
 40. Atsiliepta į klebono iniciatyvą, talka bažnyčioje prieš atlaidus (2021-09-14)
 41. Prisidėta per Šv. Mykolo Arkangelo atlaidus, Agapė (2021-09-26)
 42. Užbaigtas Pikelių bendruomenės virtuvės remontas (2021-09-30)
 43. Nupirkti baldai bendruomenės patalpų virtuvei (2021-09-30)
 44. Aplinkos tvarkymo talka (2021-10-12)
 45. Pasodinti medeliai prie neprižiūrimos sodybos, prie parduotuvės ir bendruomenės patalpų  (2021-10-14)
 46. Išvyka į VDA Telšių fakultetą (2021-11-08)
 47. Generolui Edvardui Adamkevičiui ir solistei Mortai Grištaitei –Vaičkienei paminėjimas ir skulptūrų pastatymas Atminimo alėjoje (2021-11-12)
 48. Priimta ekskursija iš Mažeikių (2021-11-19)
 49. Advento popietė „Nupinkime Advento vainiką“ (2021-11-28)
 50. Pikelių miestelio eglės įžiebimas (2021-12-09)
 51. Nupirktos balansinės supynės (2021-12-17)
 52. Kalėdinis sveikinimas (2021-12-25)
 53. Kalėdinės dovanėlės vyresniems vaikams (2021-12-28)
 54. Naujametinis sveikinimas (2021-12-31)
 55. Kiti įvairūs nepaminėti smulkesni darbai. 

PIKELIŲ BENDRUOMENĖS 2020 METŲ VEIKLA

 1. Sausio 13-osios paminėjimas (2020-01-13)
 2. Vasario 16-osios paminėjimas (2020-02-16)
 3. Kovo 11-osios paminėjimas (2020-03-11)
 4. Priimta ekskursija iš Latvijos (2020-02-15)
 5. Paraiška pagal paskelbtą konkursą Lietuvos kultūros tarybai, tema „Meniniai ženklai akmenyje tautodailės metų kontekste“. Gauta parama. (2020-02-17)
 6. Paraiška, pagal Kaimo teritorijų ir žemės ūkio plėtros programą. Gauta parama.  (2020-03-09)
 7. FM radijo stotyje pristatyti Pikeliai tema „Štetlai Žemaitijoje“ (2020-04-02)
 8. Velykinio medžio parkelyje puošimas. Puošė Pikelių gyventojai.  (2020-04-12)
 9. Paraiška pagal konkursą „Prisijungusi Lietuva“. Gautas finansavimas. Sukurtas interneto puslapis www.pikeliai.lt (2020-03-12)
 10. Paramos paieška Pikelių bendruomenės patalpų remontui. 
 11. Paraišką pagal paskelbtą konkursą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, „Fizinio aktyvumo ir poilsio zonos įrengimas“. Gautas finansavimas. (2020-03-14)
 12. Šv, Jurgio, antrojo Lietuvos globėjo, paminėjimas virtualioje erdvėje, facebook paskyrojoe (2020-04-22)
 13. Paraiška, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybės tvarkos aprašą. Nupirktos užuolaidos bendruomenės patalpoms. (2020-05-20)
 14. Bendruomenės patalpoms nupirkti karnizai ir užuolaidos. Karnizus pritvirtino ir užuolaidas pakabimo Pikelių gyventojai. (2020-05-24)
 15. Prisijungta prie akcijos „Ačiū Lietuva“ (2020-06-01)
 16. Dalyvauta Gedulo ir vilties dienos paminėjime Lūšės bendruomenės kvietimu (2020-06-13)
 17. Priimta žurnalistų ekskursija ir pravesta žvakių liejimo edukacinė programa (2020-06-20)
 18. Talkinta per Švč. Trejybės atlaidus (2020-06-27)
 19. Nupirktas išskaptuotas medinis kryžius ir dvi didelės žvakidės (2020-06)
 20. Tradicinė vasaros šventė. Gauta parama iš rėmėjų. (2020-07-04)
 21. Tautinės giesmės giedojimas prie Vytauto Didžiojo paminklo (2020-07-06)
 22. Raštas LR Susisiekimo ministerijai dėl kelio asfaltavimo Pikeliai –Lūšė (2020-07-15)
 23. Ekskursijos iš Biržų priėmimas (2020-07-24)
 24. Krepšinio turnyras 3×3 (2020-08-01)
 25. Raštas europarlamentarui B. Ropei dėl kelio Pikeliai – Lūšė asfaltavimo (2020-08-03)
 26. Fizinio aktyvumo paskaita, pravedė Visuomeninės sveikatos centro atstovė (2020-08-12)
 27. Pagalba per Žolinę (2020-08-15)
 28. Priimta ekskursija iš Latvijos (2020-08-22)
 29. Šachmatų ir šaškių turnyras (2020-08-22)
 30. Baltijos kelio paminėjimas prie Latvijos sienos (2020-08-23)
 31. Bendruomenės patalpose virtuvės remontas iš gautos paramos lėšų (2020-08)
 32. Badmintono varžybos fizinio aktyvumo ir poilsio zonoje (2020-09-09)
 33. Žemės sklypo tvarkymas fizinio aktyvumo ir poilsio zonoje. Perkeltas akmens riedulys. Žemių privežė ir tvarkė Pikelių gyventojai, talkino Lūšės gyventojas. (2020-09-16)
 34. Gėlių sodinimo talka prie akmens fizinio aktyvumo ir poilsio zonoje. Dalyvavo Pikelių gyventojai. (2020-09-21)
 35. Žemės sklypo tvarkymas miestelio centre, skulptūros pastatymui. Žemes privežė ir sklaidė Pikelių gyventojai.  (2020-09-25)
 36. Organizaciniai darbai per Šv. Mykolo Arkangelo atlaidus (Agapė, paroda) (2020-09-27)
 37. Raštas Mažeikių rajono savivaldybei dėl kelio Nr.2703 Pikeliai – Lūšė asfaltavimo (2020-09-29)
 38. Skulptūros pastatymas miestelio centre, pagal paraišką „Meninai ženklai akmenyje tautodailės metų kontekste“ (2020-10-02)
 39. Sniegenų ir narcizų sodinimas, akcija „Nuo močiutės palangės“. Dalyvavo Pikelių gyventojai.  (2020-10-25)
 40. Jėgos varžybos, svarsčių kilnojimas (2020-10-25)
 41. Gautas finansavimas, pagal pateiktą prašymą Mažeikių savivaldybei, dėl 2020 metų miestelio aplinkos tvarkymo. Pinigai pravesti Židikų seniūnijai. Sudėti bordiūrai miestelio centre.
 42. Fizinio aktyvumo ir poilsio zonoje pastatyti žaidimų ir stalo teniso betoniniai stalai (2020-11-11)
 43. Paminėta pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti (2020-11-15)
 44. Raštas Mažeikių rajono savivaldybei dėl 2021 metų finansavimo, siekiant tvarkyti  Pikelių miestelio aplinką (2020-11-25)
 45. Akcija „Nupinkime Advento vainiką“ (2020-11-27)
 46. Pasodintos tujos prie neturinčio savininko sklypo Lūšės gatvėje (2020-11-27)
 47. Eglės suradimas, pastatymas, papuošimas. Parvežė ir puošė Pikelių  (2020-12-09)
 48. Eglės įžiebimas, vaizdo medžiaga facebook paskyroje (2020-12-11 )
 49. Eismo saugumo skatinimas bendruomenėje, įžiebiant eglutę (2020-12-12)
 50. Kalėdinis filmukas facebook paskyroje, atvyko Kalėdų senelis (2020-12)
 51. Nukaldinti tris kryžiai Pikelių kapų koplyčiai, pagal originalo kopijas. (2020-12)
 52. Koplyčios apdailos lentelių pakeitimas (2020-12-27
 53. Įrengtas daugiafunkcinis sporto įrenginys su treniruokliais. Padėjo Pikelių gyventojai. (2021-12-20)
 54. Naujametinis sveikinimas facebook paskyroje. (2020-12-30)
 55. Kiti įvairūs nepaminėti darbai.

PIKELIŲ BENDRUOMENĖS 2019 METŲ VEIKLA

 1. Sausio 13-osios paminėjimas. (2019-01-13)
 2. Vasario 16-osios minėjimas. (2019-02-16)
 3. Kovo 11-osios minėjimas. (2019-03-11)
 4. Švč. Trejybės atlaidai: agapės paruošimas.
 5. Sutvarkytas žemės sklypas, pasodinta žolė Pikelių miestelyje. Talkoje dalyvavo Pikelių gyventojai. (2019-05)
 6. Nupirkti ir pastatyti du vėliavos stiebai prie Vytauto Didžiojo paminklo. Statė Pikelių gyventojai. (2019-05-29)
 7. Nupirkta Pikelių herbinė vėliava, iškelta miestelyje. (2019-05)
 8. Bendruomenės patalpų atnaujinimas. NMA projekto vykdymas. (2019- 06-09)
 9. Parašytas raštas Mažeikių rajono savivaldybei, dėl Pikelių pagrindinės mokyklos įrangos ir inventoriaus perleidimo Pikelių  bendruomenei, pagal pateikta sąrašą. (2019-06-26)
 10. Organizuota švaros talka šaulių aikštėje. Dalyvavo Pikelių gyventojai. (2019-06-27)
 11. Pagaminti Pikelių herbiniai ženkliukai. Dalinti per vasaros šventę. (2019-06-30)
 12. Dalyvavimas padedant remontuojant bažnyčios stogą. (2019-07)
 13. Aplinkosaugininkė ir administratorė lankėsi Pikeliuose dėl bažnyčios stogo remonto, aptarimas.  (2019-07-11)
 14. Dalyvauta kultūros paveldo renginyje Sedoje „Odė bažnyčiai“. (2019-07-20)
 15. Šiukšlių valymas prie kapų po koplytstulpio stogo pakeitimo. Talkino Pikelių gyventojai.  (2019-07-30)
 16. Tradicinė vasaros šventė. Organizuota iš rėmėjų lėšų. Padėjo Pikelių gyventojai. (2019-07-06).
 17. Vykdytas projektas saugus eismas Pikelių bendruomenėje. (2019-07-06)
 18. Dalyvavimas Židikų šventėje „Oninėse“.  (2019-07-27)
 19. Pasiruošimas Žolinei. (2019-08-14)
 20. Parašytas raštas AB “Lietuvos skirstymo operatorius”, dėl  elektros galios šaulių aikštėje padidinimo.  (2019-08-21)
 21. Priimti ragainingo varžybų dalyviai. (2019-09-07)
 22. Ukrinuose vietovardžių metų renginyje Pikelių vietovardžių pristatymas. (2019-09-14)
 23. Parašytas raštas Mažeikių rajono savivaldybei, dėl Pikelių pagrindinės mokyklos ir buvusio darželio pastatų išsaugojimo. (2019-09-19)
 24. Vykdytas projektas Eismo saugumas bendruomenėje. (2019-09-20)
 25. Latvijoje Kalni kaime Baltų dienose dalyvavimas. (2019-09- 22)
 26. Įrengtos 3 informacinės lentos: prie Vytauto Didžiojo paminklo, koplytstulpio maro aukoms atminti ir prie žydų kapinių. (2019-09-30)
 27. Pikelių kapų koplyčios stogo pakeitimas. (2019-09)
 28. Dalyvavimas Židikų seniūnijos vakaronėje su komanda (2019-10-15)
 29. Šv. Mykolo atlaidai: agapės paruošimas, choro subūrimas. (2019-09-29)
 30. Vykdytas projektas „Saugus eismas bendruomenėje“. (2019-09-29)
 31. Parašytas prašymas Mažeikių rajono savivaldybei, dėl 2020 metų finansavimo skyrimo Pikelių miestelio tvarkymui. (2019-10-04)
 32. Išvyka į Nidą palaikant bendrystę su E. Jonušo skulptoriaus  menininko žmona. (2019-10-20)
 33. Bendrystės popietė su Mažeikių Tau. (2019-11-06)
 34. Pasodinti kadagiai  prie parduotuvės. (2019-11-07)
 35. Dalyvavimas tarptautiniame turizmo forume Renave. (2019-11)
 36. Dalyvavimas bibliotekoje popietėje. (2019-11-23)
 37. Advento vainiko pynimas (2019-11-27) ir dalyvavimas Advento popietėje.
 38. Advento popietė su Mažeikių Caritas ir edukacinės programos pravedimas. (2019-1- 06)
 39. Eglutės pastatymas miestelio centre (2019-12-07) ir papuošimas.
 40. Advento popietė su kolektyvu „Sodžius“ ir svečiais iš Kelmės. (2019-12-15)
 41. Malkinės paruošimas prie bendruomenės patalpų. Paruošė Pikelių gyventojai. (2019-12-18)
 42. Įsigyti 2 termosai ir 2 marmitai, pagal pateiktą paraišką. (2019-12-20)
 43. Turistinių ekskursijų priėmimas ir edukacinių programų pravedimas (2019 m.)
 44. Senjorų pasveikinimas garbingo jubiliejaus proga. (2019 m.)
 45. Paramos paieška Pikelių bendruomenės veiklai (2019 m.)
 46. Ir kiti įvairūs nepaminėti darbai.

Pikelių bendruomenės pirmininkas                                            Danielius Gedutis