Pikelių bendruomenės tarybos nariai

Pikelių bendruomenės pirmininkas:

Danielius Gedutis, el. p. info@pikeliai.lt, mob. 8 686  55 621

Pikelių bendruomenės pirmininko pavaduotojas:

Marius Pleinys

Buhalterė:

Kornelija Graikšienė

Tarybos nariai:

 Daiva Gablienė

Neringa Gabalienė

 Jadvyga Gedutienė

 Kornelija Graikšienė

 Saulius Kniukšta

 Virginija Švažienė

 Birutė Želvienė