Pikelių bendruomenės tarybos nariai

Pikelių bendruomenės pirmininkas:

Danielius Gedutis, el. p. info@pikeliai.lt, mob. 8 686  55 621

Pikelių bendruomenės pirmininko pavaduotojas:

Saulius Kniukšta

Tarybos nariai:

 Neringa Gabalienė

 Jadvyga Gedutienė

 Marius Pleinys

 Virginija Švažienė

 Birutė Želvienė

 Elena Kupšienė

 Gražina Bužokienė