Pikelių bendruomenės projektai

Įgyvendintas projektas: Viešosios erdvės sutvarkymas bendruomenės poreikiams. Finansavimą skyrė NMA, prisidėjo Mažeikių rajono savivaldybė. Dalį darbų nemokamai atliko Pikelių gyventojai.

Pateikus paraišką, gauti paramą pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, Pikelių bendruomenė siekė  sutvarkyti viešąją erdvę,   gerinant  vietovės gyvenimo kokybę ir patrauklumą, atnaujinant pavėsinę, įrengiant suolelius, nuperkant stalą  turiningam vaikų ir suaugusių laisvalaikio praleidimui lauke,  sudarant geresnes sąlygas gyventojų bendravimui ir renginių pravedimui.  Įvykdyto projekto rezultatas svarbus visai Pikelių bendruomenei. Vaikų dienos centro vaikams, kurie galės daugiau laiko praleisti lauke, žaisti žaidimus nepriklausomai nuo oro sąlygų. Bibliotekai, popiečių pravedimui lauko pavėsinėje. Kultūros namams organizuojant  renginius bei lauko parodas. Medicinos punktui, atėjus pacientams, jie čia galės prisėsti, leisti laiką kartu bendraujant.  Renginių pravedimui, nes pavėsinė bus galimą naudoti kaip mini sceną. Naudokitės visi sukurta nauja laisvalaikio erdve. Bus padėta šiukšliadėžė, nukritus šiukšlei  įmeskite į ją. Dėkojame už mums skirtą finansavimą, o mes pikeliškiai prisidedame  savo darbu. Kurkime kartu miestelį, kuriame būtų gerą gyventi.

 

 

Įgyvendintas projektas: Pagerinti patalpos Pikeliai, Kaubrių g.6 (buvęs paštas) energetinį naudingumą. 

Paramą skyrė UAB „Ignitis renewables“.

Įrengtas patalpoje dušas atvedant vandenį. Įrengtas tualetas duše. Gyventojai galės naudotis įrengtu dušu.  Atnaujinta elektros instaliacija, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai.  Paruošta patalpa žygeivių bei piligrimų  priėmimui. Žygeiviai ir piligrimai galės  nusiprausti ir išskleidžiamose lovose permiegoti. Keliautojams ypač svarbus dušas.

Projekto viešinimas Ignitis renewables

Įgyvendintas projektas: Pagerinti Pikelių bendruomenės patalpų energetinį naudingumą

Pikelių bendruomenės patalpose įrengtas kondicionierius.  Pikelių rinkiminės apylinkės balsuotojai  kovo 5 d. galėjo pajusti kondicionieriaus skleidžiamą šilumą.  Įrengtas tualetas, jis dabar europietiškas.  Pakeistos lauko ir vidaus durys.

Paramą skyrė UAB „Ignitis renewables“.

Projekto viešinimas Ignitis renewables

Įgyvendintas projektas: „Šviesti, kurti, saugoti“

Pikelių gyventojai siekia, kad gamta būtų visų namai. Daugelį metų Pikeliuose paukščiams inkilai nebebuvo keliami, todėl patirtis nebeperduodama jaunajai kartai.  Pikelių bendruomenė atkreipė dėmesį ir paskutiniu laikotarpiu, siekiant akcentuoti esamą problemą, pradėjo kurti Paukščių taką ir jau įkėlė keletą inkilų  varnėnams. Projekto vykdymo metu  įkelti inkilai įvairiems paukščiams. Inkilų kėlimui miestelyje yra daug didelių medžių.  Paruoštas stendas, kuriame informaciją primins, kad „Gamta – visų namai. Tokia pat tema pristatė pranešimą, vasaros renginio metu,  biologas Deivydas Makavičius.  Prisidėta prie aplinkosauginės programos ir kitomis priemonėmis, tokiomis, kaip švaros talkomis, Gyvūnų gerovės metų paminėjimu, žaisliukų kūrimu parkelio puošimui iš jau naudotų ir gamtos medžiagų.

Projekto viešinimas 2022 m.

Įgyvendintas projektas: „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Įgyvendinant projektą pagamintas surenkamas paaukštinimas

Projekto viešinimas 2022 m.

Įgyvendintas projektas: Sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimas

Įgyvendinant projektą nupirktas vaikų žaidimų stalelis ir edukacinis įrenginys laisvalaikio praleidimui lauke.

Projekto viešinimas 2022 m.

Įgyvendintas projektas: Mokslinė konferencija “Pikelių seniūnaitijos paveldas”.

Pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir gautas finansavimas.  Organizuotas renginys Europos paveldo dienų metu 2022-09-10 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje. Papildomai finansavimą skyrė Mažeikių rajono savivaldybė ir Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios parapija.

Viešinimas Kultūros paveldo dienos renginys

Tradicinis vasaros renginys vienija mus

Vykdant projektą į Pikelių miestelio tradicinį vasaros renginį, kuris įvyko liepos 2 dieną susirinko vietos ir aplinkinių kaimų gyventojai, atvažiavo šeimos nariai, kitų bendruomenių dalyviai, svečiai. Krapnojantis lietus, tarpais mažiau ar daugiau, norinčių praleisti laiką gamtoje ir pabūti bendrystėje, paklausyti muzikos, nebaugino. Visi dalyviai kartu sukūrė puikią nuotaiką.

Paramą šventės organizavimui skyrė NMA, Mažeikių rajono savivaldybė, verslo įmonės, pavieniai asmenys. Dėkojame šventės rėmėjams, dalyviams. Iš NMA skirto finansavimo išnuomotos įgarsinimo įrangos ir apšvietimo, vakaro muzikos atlikėjo, kapelijos „Mingė“, svečių – kolektyvų maitinimo paslaugos. Iš Mažeikių savivaldybės lėšų apmokėta atlikėjams Sandrai ir Viktorui.

Įgyvendintas projektas-viešinimas 2022

2021 metų liepos 10 d. į  Pikelių miestelio tradicinę šventę susirinko vietos gyventojai, jų giminaičiai, draugai ir pažystami. Atvyko gyventojai  iš gretimų kaimo bendruomenių. Renginio metu pravesti sportiniai žaidimai. Šventinę nuotaiką kūrė meno kolektyvai, atlikėjai, dalyviai nuotaikingai sukosi gegužinėje. Atvyko Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centrą  su  mokomuoju vizitu.  Paramą šventei skyrė NMA, Mažeikių rajono savivaldybė, verslo įmonės, pavieniai asmenys. Dėkojame šventės rėmėjams, dalyviams.

Įgyvendintas projektas viešinimas

Kuriame miestelį, kuriame būtų gera gyventi (2021 m.)

Šio projekto vykdymo metu nupirkta Pikelių bendruomenės patalpų virtuvei dalis įrangos ir baldų. Likusi dalis baldų ir įrangos nupirkta iš kitų finansavimo šaltinių.  Bendruomenės nariai prisidėjo savo indėliu: surinko baldus, pajungė vandenį, vietos gyventojas atliko elektros pajungimo darbus. Finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per Mažeikių rajono savivaldybę. 

Įgyvendintas projektas viešinimas

Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas (2021 m.)

Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai ir gautas finansavimas, pagal projektą Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas.  Įkurdintos dvi skulptūros Atminimo alėjoje, Kryžiaus ordino kavalieriui, generolui Edvardui Adamkavičiui ir Valstybinio teatro solistei Mortai Grišaitei – Vaičkienei (aut. profesorius Osvaldas Neniškis), atminti. Finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. 

Viešinimas po projekto įvykdymo

Susipažinkime! Pikelių bažnyčia, jos paslaptys ir lobiai! (2021 m.)

Pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir gautas finansavimas, pagal projektą Susipažinkime! Pikelių bažnyčia, jos paslaptys ir lobiai! Organizuotas renginys Europos paveldo dienų metu per Šv. Mykolo arkangelo atlaidus.

Viešinimas po renginio

Fizinio aktyvumo ir poilsio zonos įrengimas Pikelių miestelyje (2020-2021 m.)

Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai paskelbus sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursą (2020), siekiant gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, Pikelių bendruomenė pateikė paraišką ir gavo finansavimą. Vykdant projektą pravestos sporto  varžybos bei fizinio aktyvumo renginiai, nupirkti ir įrengti lauko teniso ir žaidimų stalai, daugiafunkcinis sporto įrenginys su treniruokliais.

2020 ir 2021 m. įgyvendintas sporto projektas

Meniniai ženklai akmenyje Tautodailės metų kontekste (2020 m.)

Projektas „Meniniai ženklai akmenyje Tautodailės metų kontekste“ paskatinto etninės tapatybės išsaugojimo raiškos įvairovę, kuri sustiprino gyvenamosios vietos kultūrinį išskirtinumą ir paskatino bendradarbiavimą bei kultūros sklaidą.

2020 metais įgyvendintas projektas

    

Pikelių bendruomenės interneto svetainės sukūrimas (2020 m.)

Vykdytas projektas prisideda ir tenkina bendruomenės poreikius, nes interneto svetainėje pateikiama informacija apie veiklą, istoriją, lankytinas vietas, teikiamas paslaugas ir yra kita aktuali informacija.

2020 metais įgyvendintas projektas dėl interneto svetainės

 

Bendruomenės patalpų remontas ir heraldikos atributikos įsigijimas (2019 m.)

  • Atnaujinti bendruomenės poreikiams tenkinti patalpas, paversti didesniu traukos ir susibūrimo centru, suteikti naujumo ir estetiškumo vaizdą, kad smagu  čia būtų  praleisti laiką.
  • Bendruomenės heraldikos atributikos, reprezentacinės siuvinėtos vėliavos įsigijimas.

2019 metais įgyvendintas projektas

 

Projektas „Eismo saugumas bendruomenėse“ (2019 m.)

Kasmet vykdomas projektas skatinantis Pikelių bendruomenę rūpintis eismo saugumu.

Projektas „Eismo saugumas 2019“