Pikelių bendruomenės projektai

2024 m. liepos mėn. asociacija „Pikelių bendruomenė“ įgyvendino projektą, kurį finansavo UAB „Ignitis Renewables“.  Projekto tikslas: sudaryti sąlygas aktyviai praleisti laiką lauke, įrengiant viešoje fizinio aktyvumo ir poilsio zonoje, saulės energija įkraunamus šviestuvus. Projekto metu nupirkta  10  saulės baterijų ir 10 stovų, panaudojant natūralią saulės energiją prisidedant prie tvarios aplinkos kūrimo.   Šviestuvai įrengti viešoje erdvėje Pikelių miestelyje, gyventojų ir lankytojų saugumui užtikrinti tamsiu paros metu bei ilgesnio laiko praleidimui lauke.  Projektu vykdymo metu pasiekti geri rezultatai,  nes tenkinami gyventojų socialiniai ir kultūriniai poreikiai. Šis projektas yra vienas iš tų, kuris padeda kurti aplinką, kurioje būtų gerą gyventi.

                   

Asociacija „Pikelių bendruomenė“ 2024-07-06 vykdė projektą, pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių IIl veiklos sritį „Renginių organizavimas“, gautą finansavimą. Projekto pavadinimas „Ten kur giria žaliuoja“. Projekto tikslas: Organizuoti tradicinį vasaros renginį Pikelių istorinėje šaulių aikštėje, skatinant kaimo gyventojų bendruomeniškumą, bendradarbiavimą tarp bendruomenių, skiriant Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Dainų šventės metams paminėti.  NMA prie žemės ūkio ministerijos parama skirta renginio įgarsinimui ir apšvietimui, dainų – muzikos atlikėjui, svečių ir kolektyvų maitinimui, vakaro muzikanto apmokėjimui, prisidedant verslo paramos ir fizinių asmenų suteikta parama.

Šventės metu vyko žemaitiškų valgių degustacija, edukacijos, sportinės varžybos, žaidimai, aplinkinių ir vietos amatininkų mugė. Šventę vainikavo meninė programa, skirta dainų šventės 100-mečiui paminėti. Šventė sutelkė skirtingų kartų bendruomenę turiningam laisvalaikio praleidimui, skatino tradicijų puoselėjimą ir bendruomeniškumą.

2023 – 12 – 27 gautas finansavimas iš Ignitis 2024 metų projekto vykdymui, saulės baterijų lauko šviestuvų įrengimui poilsio bei fizinio aktyvumo erdvėje.

Įgyvendintas projektas 2023  m..  Šiemet Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje sukurta nauja prakartėlė. Senoji, kuri buvo iš betono nutrupėjo, nusidaužė, paseno fiziškai.  Medinių prakartėlės skulptūrų grupę, kuri tinka medinei Pikelių bažnyčiai, sukūrė Alfonsas Bendikas.  Paramą skyrė Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, prisidėta iš Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios lėšų, aukojo parapijiečiai, parėmė kitur gyvenantys. Per Trijų Karalių iškilmę, bus papildyta prakartėlė dar  trimis skulptūromis.  Prakartėlė yra tarsi nedidelis šulinys, iš kurio galima pasisemti meilės, vilties ir džiaugsmo.

Įgyvendintas projektas 2023 m.. Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas. Kuriama vaikų laisvalaikio praleidimo erdvė, gerinant jaunosios kartos gyvenimo kokybę. Įrengta karusėlė ir krepšinio stovas.   Daugiau informacijos prisegtuke.

Viešinimas-2023 12

Konkursas 2023, Lietuvos galia > Žalia Lietuva. Pikelių bendruomenė dalyvavo konkurse ir pateko tarp 15 geriausiai įvertintų. Žalia Lietuva, tai mūsų ateitis. Pikelių bendruomenė  (Mažeikių rajonas) prisideda prie Žalios Lietuvos kūrimo naujais įpročiais, iniciatyvomis, veiklomis.  Didelis dėmesys skiriamas gamtai,  neatsitiktinai 2019 m.  aprobuotame Pikelių herbe  pavaizduoti du balandžiai.

Vykdytas projektas:  Aplinkosauginė veikla bendruomenėje.  Labai svarbu surinkti žalienas, kartu matyti perdirbimo procesą, prisidedant prie žinojimo, kad tikslinga atliekas perdirbti ir panaudoti. Atidarius prisegtuką galima matyti plačiau.

Viešinimas-Aplinkosauga-2023

Įgyvendintas projektas: Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, kūrimo, veisimo priemonės įgyvendinimas

Suformuotas naujas želdinys prie visuomeninio pastato, kuriame yra įsikūrusios visos Pikelių organizacijos, nupirkti ir pasodinti medeliai, krūmai, kartu suformuojant mažąją architektūrą.

Aplinkosaugos projekto viešinimas 2023 m.

Įgyvendintas projektas:  „Kuriame miestelį, kuriame būtų gera gyventi“. 

Pagal Mažeikių rajono savivaldybės NVO programos paskelbtą konkursą pateikta paraiška ir gautas finansavimas. Projekto pavadinimas „Kuriame miestelį, kuriame būtų gera gyventi“.  Iš gautų lėšų sutvarkytas stogelis  prie visuomeninio pastato.  Paruošta dviračių stovėjimo vieta. Nuo pastato pastatymo rūsio stogelis susidėvėjo, pratekėjo vanduo į rūsį, kuriame jis susikaupdavo. Projekto skiriamos lėšos nėra didelės, bet kiekvienas, kad ir mažiausias finansavimas  prisideda prie geresnės ir gražesnės aplinkos kūrimo.

NVO projekto viešinimas 2023 m.

Įgyvendintas projektas: Mokslinė konferencija “Pikelių seniūnaitijos paveldas”, kurį finansavo Lietuvos kultūros departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.     

Vykdant projektą buvo organizuotas Europos paveldo dienoms skirtas renginys, mokslinė konferencija ,,Pikelių seniūnaitijos paveldas 2023-09-16. Renginio metu atskirų sričių specialistai, mokslininkai atskleidė kultūros paveldo vertę bei atliktus tyrimus pristatė visuomenei. Pranešimai bus panaudoti išleidžiant  knygą – mokslinių straipsnių rinkinį apie Pikelių seniūnaitijos kultūros ir gamtos paveldą.

Viešinimas EPD renginys 2023

Įgyvendintas projektas 2023 metais.  Kartu kurkime visiems patogią aplinką!

Įgyvendinti projekto uždaviniai: Nupirkta mini viryklė, nupirktos sulankstomos lovas piligrimų ir žygeivių nakvynei, kuriamos sąlygos žygeiviams lankyti Pikelius, susipažįstant su vietos, Mažeikių ir Žemaitijos gamta ir istorija.

Projekto-viešinimas-2023-m.

Įgyvendintas projektas 2023 m.: Kuriame  miestelį, kuriame būtų gera gyventi. Projekto tikslas: tenkinti bendruomenės narių ir visų gyventojų socialinius ir viešuosius poreikius pritaikant viešąsias  patalpas  bendruomenės poreikiams,  kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, stiprinant susitelkimą, tarpusavio bendradarbiavimą.. Įgyvendinti projekto uždaviniai: pagerintas bendruomenės patalpų naudojimas nuperkant šaldytuvą, įrengiant žaliuzes. Naudojamos patalpos įvairiems tiksliniams poreikiams.Projekto viešinimas 2023 m.

 

Įgyvendintas projektas 2023 M: Viešosios erdvės sutvarkymas bendruomenės poreikiams. Finansavimą skyrė NMA, prisidėjo Mažeikių rajono savivaldybė. Dalį darbų nemokamai atliko Pikelių gyventojai.

Pateikus paraišką, gauti paramą pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, Pikelių bendruomenė siekė  sutvarkyti viešąją erdvę,   gerinant  vietovės gyvenimo kokybę ir patrauklumą, atnaujinant pavėsinę, įrengiant suolelius, nuperkant stalą  turiningam vaikų ir suaugusių laisvalaikio praleidimui lauke,  sudarant geresnes sąlygas gyventojų bendravimui ir renginių pravedimui.  Įvykdyto projekto rezultatas svarbus visai Pikelių bendruomenei. Vaikų dienos centro vaikams, kurie galės daugiau laiko praleisti lauke, žaisti žaidimus nepriklausomai nuo oro sąlygų. Bibliotekai, popiečių pravedimui lauko pavėsinėje. Kultūros namams organizuojant  renginius bei lauko parodas. Medicinos punktui, atėjus pacientams, jie čia galės prisėsti, leisti laiką kartu bendraujant.  Renginių pravedimui, nes pavėsinė bus galimą naudoti kaip mini sceną. Naudokitės visi sukurta nauja laisvalaikio erdve. Bus padėta šiukšliadėžė, nukritus šiukšlei  įmeskite į ją. Dėkojame už mums skirtą finansavimą, o mes pikeliškiai prisidedame  savo darbu. Kurkime kartu miestelį, kuriame būtų gerą gyventi.

 

 

Įgyvendintas projektas 2023: Pagerinti patalpos Pikeliai, Kaubrių g.6 (buvęs paštas) energetinį naudingumą. 

Paramą skyrė UAB „Ignitis renewables“.

Įrengtas patalpoje dušas atvedant vandenį. Įrengtas tualetas duše. Gyventojai galės naudotis įrengtu dušu.  Atnaujinta elektros instaliacija, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai.  Paruošta patalpa žygeivių bei piligrimų  priėmimui. Žygeiviai ir piligrimai galės  nusiprausti ir išskleidžiamose lovose permiegoti. Keliautojams ypač svarbus dušas.

Projekto viešinimas Ignitis renewables

Įgyvendintas projektas 2023: Pagerinti Pikelių bendruomenės patalpų energetinį naudingumą

Pikelių bendruomenės patalpose įrengtas kondicionierius.  Pikelių rinkiminės apylinkės balsuotojai  kovo 5 d. galėjo pajusti kondicionieriaus skleidžiamą šilumą.  Įrengtas tualetas, jis dabar europietiškas.  Pakeistos lauko ir vidaus durys.

Paramą skyrė UAB „Ignitis renewables“.

Projekto viešinimas Ignitis renewables

Įgyvendintas projektas: „Šviesti, kurti, saugoti“

Pikelių gyventojai siekia, kad gamta būtų visų namai. Daugelį metų Pikeliuose paukščiams inkilai nebebuvo keliami, todėl patirtis nebeperduodama jaunajai kartai.  Pikelių bendruomenė atkreipė dėmesį ir paskutiniu laikotarpiu, siekiant akcentuoti esamą problemą, pradėjo kurti Paukščių taką ir jau įkėlė keletą inkilų  varnėnams. Projekto vykdymo metu  įkelti inkilai įvairiems paukščiams. Inkilų kėlimui miestelyje yra daug didelių medžių.  Paruoštas stendas, kuriame informaciją primins, kad „Gamta – visų namai. Tokia pat tema pristatė pranešimą, vasaros renginio metu,  biologas Deivydas Makavičius.  Prisidėta prie aplinkosauginės programos ir kitomis priemonėmis, tokiomis, kaip švaros talkomis, Gyvūnų gerovės metų paminėjimu, žaisliukų kūrimu parkelio puošimui iš jau naudotų ir gamtos medžiagų.

Projekto viešinimas 2022 m.

Įgyvendintas projektas: „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Įgyvendinant projektą pagamintas surenkamas paaukštinimas

Projekto viešinimas 2022 m.

Įgyvendintas projektas: Sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimas

Įgyvendinant projektą nupirktas vaikų žaidimų stalelis ir edukacinis įrenginys laisvalaikio praleidimui lauke.

Projekto viešinimas 2022 m.

Įgyvendintas projektas: Mokslinė konferencija “Pikelių seniūnaitijos paveldas”.

Pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir gautas finansavimas.  Organizuotas renginys Europos paveldo dienų metu 2022-09-10 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje. Papildomai finansavimą skyrė Mažeikių rajono savivaldybė ir Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios parapija.

Viešinimas Kultūros paveldo dienos renginys

Tradicinis vasaros renginys vienija mus

Vykdant projektą į Pikelių miestelio tradicinį vasaros renginį, kuris įvyko liepos 2 dieną susirinko vietos ir aplinkinių kaimų gyventojai, atvažiavo šeimos nariai, kitų bendruomenių dalyviai, svečiai. Krapnojantis lietus, tarpais mažiau ar daugiau, norinčių praleisti laiką gamtoje ir pabūti bendrystėje, paklausyti muzikos, nebaugino. Visi dalyviai kartu sukūrė puikią nuotaiką.

Paramą šventės organizavimui skyrė NMA, Mažeikių rajono savivaldybė, verslo įmonės, pavieniai asmenys. Dėkojame šventės rėmėjams, dalyviams. Iš NMA skirto finansavimo išnuomotos įgarsinimo įrangos ir apšvietimo, vakaro muzikos atlikėjo, kapelijos „Mingė“, svečių – kolektyvų maitinimo paslaugos. Iš Mažeikių savivaldybės lėšų apmokėta atlikėjams Sandrai ir Viktorui.

Įgyvendintas projektas-viešinimas 2022

2021 metų liepos 10 d. į  Pikelių miestelio tradicinę šventę susirinko vietos gyventojai, jų giminaičiai, draugai ir pažystami. Atvyko gyventojai  iš gretimų kaimo bendruomenių. Renginio metu pravesti sportiniai žaidimai. Šventinę nuotaiką kūrė meno kolektyvai, atlikėjai, dalyviai nuotaikingai sukosi gegužinėje. Atvyko Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centrą  su  mokomuoju vizitu.  Paramą šventei skyrė NMA, Mažeikių rajono savivaldybė, verslo įmonės, pavieniai asmenys. Dėkojame šventės rėmėjams, dalyviams.

Įgyvendintas projektas viešinimas

Kuriame miestelį, kuriame būtų gera gyventi (2021 m.)

Šio projekto vykdymo metu nupirkta Pikelių bendruomenės patalpų virtuvei dalis įrangos ir baldų. Likusi dalis baldų ir įrangos nupirkta iš kitų finansavimo šaltinių.  Bendruomenės nariai prisidėjo savo indėliu: surinko baldus, pajungė vandenį, vietos gyventojas atliko elektros pajungimo darbus. Finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per Mažeikių rajono savivaldybę. 

Įgyvendintas projektas viešinimas

Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas (2021 m.)

Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai ir gautas finansavimas, pagal projektą Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas.  Įkurdintos dvi skulptūros Atminimo alėjoje, Kryžiaus ordino kavalieriui, generolui Edvardui Adamkavičiui ir Valstybinio teatro solistei Mortai Grišaitei – Vaičkienei (aut. profesorius Osvaldas Neniškis), atminti. Finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. 

Viešinimas po projekto įvykdymo

Susipažinkime! Pikelių bažnyčia, jos paslaptys ir lobiai! (2021 m.)

Pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir gautas finansavimas, pagal projektą Susipažinkime! Pikelių bažnyčia, jos paslaptys ir lobiai! Organizuotas renginys Europos paveldo dienų metu per Šv. Mykolo arkangelo atlaidus.

Viešinimas po renginio

Fizinio aktyvumo ir poilsio zonos įrengimas Pikelių miestelyje (2020-2021 m.)

Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai paskelbus sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursą (2020), siekiant gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, Pikelių bendruomenė pateikė paraišką ir gavo finansavimą. Vykdant projektą pravestos sporto  varžybos bei fizinio aktyvumo renginiai, nupirkti ir įrengti lauko teniso ir žaidimų stalai, daugiafunkcinis sporto įrenginys su treniruokliais.

2020 ir 2021 m. įgyvendintas sporto projektas

Meniniai ženklai akmenyje Tautodailės metų kontekste (2020 m.)

Projektas „Meniniai ženklai akmenyje Tautodailės metų kontekste“ paskatinto etninės tapatybės išsaugojimo raiškos įvairovę, kuri sustiprino gyvenamosios vietos kultūrinį išskirtinumą ir paskatino bendradarbiavimą bei kultūros sklaidą.

2020 metais įgyvendintas projektas

    

Pikelių bendruomenės interneto svetainės sukūrimas (2020 m.)

Vykdytas projektas prisideda ir tenkina bendruomenės poreikius, nes interneto svetainėje pateikiama informacija apie veiklą, istoriją, lankytinas vietas, teikiamas paslaugas ir yra kita aktuali informacija.

2020 metais įgyvendintas projektas dėl interneto svetainės

 

Bendruomenės patalpų remontas ir heraldikos atributikos įsigijimas (2019 m.)

  • Atnaujinti bendruomenės poreikiams tenkinti patalpas, paversti didesniu traukos ir susibūrimo centru, suteikti naujumo ir estetiškumo vaizdą, kad smagu  čia būtų  praleisti laiką.
  • Bendruomenės heraldikos atributikos, reprezentacinės siuvinėtos vėliavos įsigijimas.

2019 metais įgyvendintas projektas

 

Projektas „Eismo saugumas bendruomenėse“ (2019 m.)

Kasmet vykdomas projektas skatinantis Pikelių bendruomenę rūpintis eismo saugumu.

Projektas „Eismo saugumas 2019“