Pikelių bendruomenės projektai

Pikelių miestelio tradicinė šventė

2021 metų liepos 10 d. į  Pikelių miestelio tradicinę šventę susirinko vietos gyventojai, jų giminaičiai, draugai ir pažystami. Atvyko gyventojai  iš gretimų kaimo bendruomenių. Renginio metu pravesti sportiniai žaidimai. Šventinę nuotaiką kūrė meno kolektyvai, atlikėjai, dalyviai nuotaikingai sukosi gegužinėje. Atvyko Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centrą  su  mokomuoju vizitu.  Paramą šventei skyrė NMA, Mažeikių rajono savivaldybė, verslo įmonės, pavieniai asmenys. Dėkojame šventės rėmėjams, dalyviams.

Įgyvendintas projektas viešinimas

Kuriame miestelį, kuriame būtų gera gyventi (2021 m.)

Šio projekto vykdymo metu nupirkta Pikelių bendruomenės patalpų virtuvei dalis įrangos ir baldų. Likusi dalis baldų ir įrangos nupirkta iš kitų finansavimo šaltinių.  Bendruomenės nariai prisidėjo savo indėliu: surinko baldus, pajungė vandenį, vietos gyventojas atliko elektros pajungimo darbus. Finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per Mažeikių rajono savivaldybę. 

Įgyvendintas projektas viešinimas

Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas (2021 m.)

Pateikta paraiška Lietuvos kultūros tarybai ir gautas finansavimas, pagal projektą Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas.  Įkurdintos dvi skulptūros Atminimo alėjoje, Kryžiaus ordino kavalieriui, generolui Edvardui Adamkavičiui ir Valstybinio teatro solistei Mortai Grišaitei – Vaičkienei (aut. profesorius Osvaldas Neniškis), atminti. Finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. 

Viešinimas po projekto įvykdymo

Susipažinkime! Pikelių bažnyčia, jos paslaptys ir lobiai! (2021 m.)

Pateikta paraiška Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir gautas finansavimas, pagal projektą Susipažinkime! Pikelių bažnyčia, jos paslaptys ir lobiai! Organizuotas renginys Europos paveldo dienų metu per Šv. Mykolo arkangelo atlaidus.

Viešinimas po renginio

Fizinio aktyvumo ir poilsio zonos įrengimas Pikelių miestelyje (2020-2021 m.)

Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai paskelbus sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursą (2020), siekiant gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, Pikelių bendruomenė pateikė paraišką ir gavo finansavimą. Vykdant projektą pravestos sporto  varžybos bei fizinio aktyvumo renginiai, nupirkti ir įrengti lauko teniso ir žaidimų stalai, daugiafunkcinis sporto įrenginys su treniruokliais.

2020 ir 2021 m. įgyvendintas sporto projektas

Meniniai ženklai akmenyje Tautodailės metų kontekste (2020 m.)

Projektas „Meniniai ženklai akmenyje Tautodailės metų kontekste“ paskatinto etninės tapatybės išsaugojimo raiškos įvairovę, kuri sustiprino gyvenamosios vietos kultūrinį išskirtinumą ir paskatino bendradarbiavimą bei kultūros sklaidą.

2020 metais įgyvendintas projektas

    

Pikelių bendruomenės interneto svetainės sukūrimas (2020 m.)

Vykdytas projektas prisideda ir tenkina bendruomenės poreikius, nes interneto svetainėje pateikiama informacija apie veiklą, istoriją, lankytinas vietas, teikiamas paslaugas ir yra kita aktuali informacija.

2020 metais įgyvendintas projektas dėl interneto svetainės

 

Bendruomenės patalpų remontas ir heraldikos atributikos įsigijimas (2019 m.)

  • Atnaujinti bendruomenės poreikiams tenkinti patalpas, paversti didesniu traukos ir susibūrimo centru, suteikti naujumo ir estetiškumo vaizdą, kad smagu  čia būtų  praleisti laiką.
  • Bendruomenės heraldikos atributikos, reprezentacinės siuvinėtos vėliavos įsigijimas.

2019 metais įgyvendintas projektas

 

Projektas „Eismo saugumas bendruomenėse“ (2019 m.)

Kasmet vykdomas projektas skatinantis Pikelių bendruomenę rūpintis eismo saugumu.

Projektas „Eismo saugumas 2019“