Žmonės ir jų darbai

Bendrai kuriama gerovė

Bendra teritorija ar  pastatai tai mūsų visų  ir kiekvieno atskirai.  Bendruomenės žmonės kuria jaukią gyvenvietės aplinką  prie kurios kūrimo  prisideda atsakingi Pikelių gyventojai.  Jie supranta, kad kiekvienas žmogus turi įnešti indėlį į savo kraštą,  kuriame gyvena.  Tokių gyventojų yra gausus būrys.   Žmonės yra  darbštūs, todėl Pikeliai yra ir bus vieta, kur gera gyventi.

Kūryba

Pikelių moterys nepaprastai kūrybingos: vienos (Janina, Sigita, Elena, Angelė, Eliūtė, Adelė, Lina) velia, neria, mezga ar karpo, kitos (Rita, Gražina, Aldona, Romualda, Vaida, Sanda) siuvinėja paveikslus, piešia, drožinėja, pina ar suka gėles iš popieriaus džiugindamos žmones savo darbais ir kūryba.

Pikelių vyrai neatsilieka nuo moterų: Antanas stebina neįprastais gaminiais  – „bonsais“, Danielius ir Raimondas – medžio gaminiais,  Danielius G. liejamomis senoviniu ir naujovišku būdu žvakėmis, Domantas plastilino pagalba tapomais paveikslais.

Pikeliškių darbai džiugina ne tik miestelio gyventojų akis, bet ir kitose seniūnijose organizuojamų švenčių dalyvius.

Prasmingi darbai savo kraštui

Pikelių miestelis turi gilią istoriją, tad čia netrūksta kultūros paveldo objektų. Čia gyvenančių žmonių dėka yra saugomos ir kuriamos tradicijos, restauruojami bei saugomi kultūros paveldo objektai. Pikelių bendruomenė nuolatos dalyvauja įvairiose projektuose ir jų pagalba tvarko miestelio viešąsias erdves, kiekvienas pikeliškis su malonumu prisideda prie savo aplinkos grąžinimo.

Kiekvieno žmogaus atliktas darbas yra nepaprastai didelis indėlis savo mylimam kraštui, kurio dėka mes galime džiaugtis čia gyvendami.