Žmonės ir jų darbai

2024 m. balandžio 20, 29 dienų talkos miestelyje.

Parkelio puošybą Velykoms 2024-03

 

Paminint Pikelių bendruomenės 20 metų jubiliejų padėkota bendruomenės nariams už jų indėlį bendruomenės veikloje.

Padėka Justinui Lauraičiui ir Egidijui Želviui, skulptūros įkurdinimo matu, paminint Pikelių bendruomenės 20 – metį. Šie gyventojai padeda daug prie aplinkos tvarkymo, projektų įgyvendinimo lauke darbų.  Justinai, esi tas žmogus, kuris supranti, kad reikia prisidėti darbu vardan Pikelių gerovės. Prisidėdamas jautiesi pilnaverčiu gėrį kuriančiu žmogumi, savo kūnu ir dvasia. Dėkojame Tau už nuolatinę pagalbą savo kraštui. Telydi Tave sėkmė!   Egidijau, dirbant dėl savo krašto, savo laiko dalį išnaudoji prasmingai. Prisidėdamas, palieki atliktų darbų  pėdsaką ant stovimos žemės. Dėkojame Tau už nuolatinę pagalbą darbuose, ten kur reikalingos žmogaus rankos.  Telydi Tave sėkmė!

2023 metai. Geri žmonės ir jų rankomis daromi geri darbai – didžiausias bendruomenės turtas!  Tikimės, kad gerumas bus užkrečiamas, paliesdami ir kitų žmonių širdis. Dėkojame visiems žmonėms, kurie prisideda prie Pikelių miestelio kūrimo. Nuotraukose ne visi žmonės, kurie atlieka gerus darbus, jų yra daugiau. Visi juos žinome, kas elektros energiją suteikia nemokamai, kad eglutė žibėtų, kas nušienauja aplinką prie riboženklio, kas ateina į talkas, kas taip atlieka gerus darbus, kartais kurių net nepastebime.  Skelbiama ir facebook Pikeliai, dėkojame žmonėms už jų gerumą.

Kilnus darbas padedant Agapės metu, palaikant bendrystę per Švč. Trejybės atlaidus (Kėstutis Graikšas, Neringa Gabalienė, Vilhelmina Intienė, Lina Fenskienė, Virgilija Švažienė). Taip taip dėkoju už sūrį Janinai Inauskienei ir Reginai Buivydienei, už bandeles Silvai Lišniauskienei, už kebabus Neringai Gabalienei, už stalų ir suolų atvežimą Mariui Pleiniui, už pagalbą vežant stalus ir suolus Kęstučiui Graikšui, Sauliui Želviui ir Justinui Lauraičiui.  Nuoširdžiai tariu ačiū už jūsų gerumą. Danielius Gedutis.

Geradarystės negalima paliesti ranka, čia viską atlieka širdis.

2022-uosius Seimas paskelbė Savanorystės metais. Savanorystės metų proga dėkojame visiems savanoriams. Dėkojame ir dabar skaitantiems, kurie prisidėjo kuriant Pikelių aplinką ir palaikant tradicijas. Popietės metu 2022-11-25  „Nupinkime Advento vainiką“ Įteiktos padėkos K. K. Graikšams bei V. Jablonskienei.

SAULIUS KNIUKŠTA.  Pikelių bendruomenės inicijuojama veikla reikalauja ne vienos poros rankų darbams atlikti, reikia daugelio žmonių pagalbos ir supratimo. Vienas iš visada norinčių prisidėti prie darbų – Saulius Kniukšta.  Saulius yra pilietiškas, veiklus pikeliškis, kuris dirba ir gyvena ne tik dėl savęs, ne vien savo kiemu rūpinasi, bet ir savo kraštu, palaiko kultūrines tradicijas, siekia kurti miestelio aplinką, kuriame būtų gerą gyventi. Galima teigti, kad įgyvendinat bet kurį projektą daugelį metų Saulius buvo tas žmogus, kuris prisideda nuolatiniu darbu ir dar kartu pasikviečia savo vaikus. Jis padėjo tvarkant Šaulių aikštę, įrengiant bendruomenės patalpas, pastatant miestelyje vėliavų stiebus, įmontuojant stendus, įrengiant fizinio aktyvumo ir poilsio zoną, tvarkant miestelio aplinką su savo technika. Jis nuolat padeda ūkiniuose darbuose  organizuojant miestelio tradicinę šventę bei kituose renginiuose, kaip įkeliant inkilus. Jam svarbu, kad miestelyje kasmet būtų įžiebta eglutė.  Sauliaus Kniukštos nuolatinė veikla džiugina pikeliškius, juo visi džiaugiasi. Gera bendruomenėje turėti tokių žmonių, kaip Saulius Kniukšta.

VAIDA JEBLOMSKYTĖ. Savanoriška veikla prisideda prie Pikelių miestelyje vykstančių svarbių veiklų, tokių kaip talkos, akcijos. Jai svarbu, kad būtų puoselėjamos vietos tradicijos.  Paruošia puikius margučius papuošiant Velykinį medį parkelyje, dalyvauja aplinkos tvarkymo talkose, prisideda prie Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios iniciatyvų tvarkant bažnyčią ir jos aplinką. Vaida rodo norą ir supratimą, kad reikia prisidėti savanoriškais darbais ten kur gyveni. Kas jei ne mes patys visi karu turime kurti savo kraštą ir prisidėti prie Lietuvos gerovės, tokia nuostata gyvena jaunoji pikeliškė.

 ŠARŪNO KNIUKŠTOS širdyje rusena įžiebta savanorystės ugnelė, kurią perėmė iš tėvų.   Šarūnas dalį savo laiko, energijos ir asmeninės patirties atiduoda dirbant bendruomenei ir visuomenei naudingą darbą, negaunant už tai jokio piniginio atlygio ir jo darbai yra  reikšmingi bendruomenei. Jis padeda įvairiuose ūkiniuose darbuose, kur reikalinga jėga ir energija, tokiuose kaip viešųjų erdvių tvarkymas, stendų įmontavimas, fizinio aktyvumo ir poilsio zonos įrengimas, prisidėjimas organizuojant vasaros šventę. Jauno pikeliškio pagalba bendruomenei labai svarbi, nes reikia atvežti, panešti, iškasti, kad būtų įvykdyti projektai ir suorganizuotos šventės. Jis supranta, kad reikia dalyvauti savanoriškoje veikloje ir savo veikla prisidedi prie gerbūvio kūrimo bendruomenėje.

Geri darbai savo kraštui, kuriame gyvenu (2021 metai)

Žmogaus istorija – tai ir gimtojo krašto istorija.

Žmogaus darbai džiugina širdį…

Ne vien gėlėmis ar dekoracijomis papuoštas miestelis gali džiuginti širdį, bet ir darbai, sukurti žmogaus, niekuo ypatingu neišsiskiriančio, tylaus, visada susikaupusio…

Bendrai kuriama gerovė

Bendra teritorija ar  pastatai tai mūsų visų  ir kiekvieno atskirai.  Bendruomenės žmonės kuria jaukią gyvenvietės aplinką  prie kurios kūrimo  prisideda atsakingi Pikelių gyventojai.  Jie supranta, kad kiekvienas žmogus turi įnešti indėlį į savo kraštą,  kuriame gyvena.  Tokių gyventojų yra gausus būrys.   Žmonės yra  darbštūs, todėl Pikeliai yra ir bus vieta, kur gera gyventi.

Kūryba

Pikelių moterys nepaprastai kūrybingos: vienos (Janina, Sigita, Elena, Angelė, Eliūtė, Adelė, Lina) velia, neria, mezga ar karpo, kitos (Rita, Gražina, Aldona, Romualda, Vaida, Sanda) siuvinėja paveikslus, piešia, drožinėja, pina ar suka gėles iš popieriaus džiugindamos žmones savo darbais ir kūryba.

Pikelių vyrai neatsilieka nuo moterų: Antanas stebina neįprastais gaminiais  – „bonsais“, Danielius ir Raimondas – medžio gaminiais,  Danielius G. liejamomis senoviniu ir naujovišku būdu žvakėmis, Domantas plastilino pagalba tapomais paveikslais.

Pikeliškių darbai džiugina ne tik miestelio gyventojų akis, bet ir kitose seniūnijose organizuojamų švenčių dalyvius.

Prasmingi darbai savo kraštui

Pikelių miestelis turi gilią istoriją, tad čia netrūksta kultūros paveldo objektų. Čia gyvenančių žmonių dėka yra saugomos ir kuriamos tradicijos, restauruojami bei saugomi kultūros paveldo objektai. Pikelių bendruomenė nuolatos dalyvauja įvairiose projektuose ir jų pagalba tvarko miestelio viešąsias erdves, kiekvienas pikeliškis su malonumu prisideda prie savo aplinkos grąžinimo.

Kiekvieno žmogaus atliktas darbas yra nepaprastai didelis indėlis savo mylimam kraštui, kurio dėka mes galime džiaugtis čia gyvendami.