Pikelių bendruomenė

Asociacija „Pikelių bendruomenė“ yra aktyvi, nevyriausybinė, pelno nesiekianti, nepolitinė, švietėjiška visuomeninė organizacija. Įkurta 2003 m. gruodžio 31 d. Bendruomenės tikslas – vienyti Pikelio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus, ugdyti žmonių bendruomeniškumą, rūpintis savo miestelio ir jų gyventojų gerovę.

BENDRUOMENĖ:

  • Siekia vienyti Pikelių miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus, ugdyti jų bendruomeniškumą, rūpinasi bendra gyventojų gerove,  skatina domėtis savo miestelio ir krašto istorija;
  • Organizuoja tradicines šventes ir renginius;
  • Dalyvauja skelbiamų rajoninių ir respublikinių projektų konkursuose;
  • Bendradarbiauja su kitomis bendruomenėmis ir vietos organizacijomis;
  • Palaiko ryšius su valstybinėmis organizacijomis.

Bendruomenė yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti, nepolitinė, švietėjiška visuomeninė organizacija. Paramos gavėja.