Bažnytinės šventės

Velykų parkelio puošimas 2022 m. balandžio mėn.

Švč. Trejybės atlaidai 2022 m. birželio 12 d.

Žolinė 2022 m. rugpjūčio 15 d.

Šv. Mykolo Arkangelo atlaidai 2022 m. spalio 2 d.

Advento popietė 2022 m. lapkričio 25 d.

Parkelio puošimas Šv. Kalėdoms 2022 m. gruodžio mėn.

2022 m. gruodžio 24 d. Betliejaus ugnis

2021 m. lapkričio 27 d. popietė – NUPINKIM ADVENTO VAINIKĄ

2021 m. Šv. Mykolo arkangelo atlaidai

   2021 m. Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai

2021 m. Velykinis miestelis, Velykinės puokštės, Velykos atėjo

2020 m. Šv. Mykolo arkangelo atlaidai

2020 m. Žolinė

2020 m. Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai

2020 m. Velykinis miestelis

2019 m. Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai

2019 m. Šv. Mykolo arkangelo atlaidai

2019 m. Žolinė

2019 m. Velykos

2019 m. Šiaulių skautai atvežė Betliejaus ugnį

2019 m. Pikelių  parapijos tikinčiuosius aplankė Telšių vyskupas K. Kėvalas

2019 m. Advento popietė

2018 m.  Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai

2018 m. Šv. Mykolo arkangelo atlaidai

2018 m. Velykinis miestelis

2018 m. Advento popietė

2017 m. Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai

2017 m. Šv. Mykolo arkangelo atlaidai

2017 m. Žolinė

2017 m. Velykinis miestelis