Naujienos

Pikelių naujienos

Skulptūrų įkurdinimas Atminimo alėjoje

Lapkričio mėnesį vykdant projektą „Meniniai ženklai akmenyje tęsiant tautodailės tradicijas“, įkurdintos dvi skulptūros Atminimo alėjoje. Viena jų skirta  įamžinti lietuvių dainininkę, teatro aktorę  Mortą Grikštaitę – Vaičkienę, kita Lietuvos karinį veikėją Edvardą Adamkavičių, divizijos generolą (aut. profesorius Osvaldas Neniškis).  Pikelių bibliotekininkė Birutė Želvienė pristatė šių žmonių nuveiktus darbus. Finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba, prisidėjo Mažeikių rajono savivaldybė.

Leave a Reply