Naujienos

Pikelių naujienos

Susipažinkime! Pikelių bažnyčia, jos paslaptys ir lobiai!

Europos paveldo dienoms skirtas renginys vyko rugsėjo 26 d., kartu su tradiciniais Šv. Mykolo Arkangelo atlaidais. Renginio metu pristatyti bažnyčios tvarkybos darbai visuomenei. Atliktus darbus pristatė  parapijos klebonas Gintaras Lengvinas ir Mažeikių rajono savivaldybės paveldosaugininkė Rūta Končiutė-Mačiulienė bei  darbus vykdžiusios bendruomenės vadovas. Į renginį atvyko Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, taip pat ir tvarkybos darbus finansiškai parėmusios AB ORLEN Lietuva generalinis direktorius Michal Rudnicki ir jo padėjėja,  KPD Telšių-Tauragės skyriaus vedėja Aurelija Ričkuvienė su bendradarbėmis.  Išklausytos paskaitos. Pašventintas naujai pastatytas koplytstulpis.  Pažiūrėta fotografijų paroda. Dalyviai klausėsi sakralinio Liudo Mikalausko koncerto. Renginio pabaigoje per Agapę dalyviai vaišinosi tradiciniais valgiais, bendravo. Renginys transliuotas tiesiogiai, siekiant skleisti informaciją apie Pikelių  kultūros paveldą Europos paveldo dienų metu.  Padėkota rėmėjams ir renginio finansuotojams Kultūros paveldo departamentui ir Mažeikių rajono savivaldybei.

 

Leave a Reply